Schooltijden

De Springplank werkt met een continurooster. De schooltijden zijn van o8.45 tot 14.45 wur en op woensdag van 8.45 tot 12.30 wur. Voor de kleuters en groep 3 begint elke dag om 8.30 uur met lezen. De kleuters en groep 3 zijn steeds een kwartier eerder klaar, dus om 14.30 en 12.15 uur.