Kinderboekenweek

Lezen is leuk voor jong en oud! We lezen het hele jaar veel maar in de kinderboekenweek nog meer. Het thema is dit jaar ‘En toen?’. We beginnen de Kinderboekenweek met een verrassende opening.

Startgesprekken

Op maandag 14 september nodigen we alle ouders it voor een persoonlijk startgesprek. U kunt kennismaken met de leerkracht en we maken afspraken voor het komende schooljaar. We horen graag waar u trots op bent. In februari en juli zijn de rapportgesprekken.

Schooltijden

De Springplank werkt met een continurooster. De schooltijden zijn van o8.45 tot 14.45 wur en op woensdag van 8.45 tot 12.30 wur. Voor de kleuters en groep 3 begint elke dag om 8.30 uur met lezen. De kleuters en groep 3 zijn steeds een kwartier eerder klaar, dus om 14.30 en 12.15 uur.