Landelijke Onderwijs Staking

Voor de kerstvakantie hebben wij u laten weten dat de school 30 en 31 januari 2020 gesloten is. Wij gaan die dagen staken.
Wij staken om aandacht te vragen voor:
1.Het lerarentekort. In de grote steden een enorm probleem. Het gebeurt regelmatig dat er groepen naar huis gestuurd worden.
2. Het verschil in salaris tussen het primair en voortgezet onderwijs. Doel is de loonkloof tussen primair- en voortgezet onderwijs te dichten.
We realiseren ons dat de staking 2 dagen duurt. We zijn echter van mening dat deze staking nodig is. Primair onderwijs is de basis van alle onderwijs en verdient de volle aandacht van de politiek.

Koffieochtend

Op vrijdag 10 januari was de 5de koffieochtend. Deze keer ging het over Jeugdtandzorg.
Het is belangrijk dat het gebit van kinderen goed verzorgd wordt. Daarbij helpt goed poetsen en een regelmatige controle door de tandarts.
Als u geen tandarts heeft, kunt u terecht bij Jeugdtandzorg West. Wij hebben informatie en folders op school!
De volgende Koffieochtend is maandag 17 februari. Komt u ook!